در حال بارگذاری
بالا
۲۱۸ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۹:۴۷ ۹۴/۱۰/۶
بزن بارون که کیچه شل بگیره/
سر و شکل همو اول بگیره/
بزن بارون علفها سر در آره/
زمین بوی خوش خندل بگیره/
بزن بارون که دلتنگ صداتم/
همیشه عاشق حال و هواتم/
بزن بارون که آهنگت قشنگه/
اگر تا صبح بباری پا به پاتم/

بزن بارون که کیچه شل بگیره/ سر و شکل همو اول بگیره/ بزن بارون علفها سر در آره/ زمین بوی خوش خندل بگیره/ بزن بارون که دلتنگ صداتم/ همیشه عاشق حال و هواتم/ بزن بارون که آهنگت قشنگه/ اگر تا صبح بباری پا به پاتم/