در حال بارگذاری
بالا
۱۰۷ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۲:۲۱ ۹۴/۰۹/۱۹
ﺧﺒﺮ ﺁﻣﺪ ﺯ ﻣﻬﯽ ﺑﻮﯼ ﺧﺪﺍ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ
ﻣﺎﻩ ﺩﺍﻍ ﺩﻝ ﻣﺎ ﻏﺮﻕ ﻧﻮﺍ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ
ﺩﻝ ﺑﺒﺎﺯﯾﺪ ﻋﺰﯾﺰﺍﻥ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻟﻢ ﺍﺳﺖ
ﻣﺎﻩ ﺍﺷﮏ ﻭ ﺍﻟﻢ ﻭ ﮐﺮﺏ ﻭ ﺑﻼ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ

ﺧﺒﺮ ﺁﻣﺪ ﺯ ﻣﻬﯽ ﺑﻮﯼ ﺧﺪﺍ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﻣﺎﻩ ﺩﺍﻍ ﺩﻝ ﻣﺎ ﻏﺮﻕ ﻧﻮﺍ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﺩﻝ ﺑﺒﺎﺯﯾﺪ ﻋﺰﯾﺰﺍﻥ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻟﻢ ﺍﺳﺖ ﻣﺎﻩ ﺍﺷﮏ ﻭ ﺍﻟﻢ ﻭ ﮐﺮﺏ ﻭ ﺑﻼ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ

at
۱۴:۰۰ ۹۴/۰۹/۲۱
شب جمعه است...هوایت نکنم می میرم یادی از صحن و سرایت نکنم می میرم ناله و شکوه حرام است بر عشاق ولی از فراق تو شکایت نکنم می میرم سجده بر خاک شما سیره ی هر معصومی است سجده بر تربت پایت نکنم می میرم دوریت درد من و نام تو درمان من است تا خود صبح صدایت نکنم می میرم به دعا کردن تو نوکر این خانه شدم هر سحر، شکرِ دعایت نکنم می میرم "وضع من را به خــــدا روضـه ی تــــو سامان داد من اگــــر گـــــریه برایـــت نکنــــم می میرم" جان ناقابل من کاش فدای تو شود اگر این جان به فدایت نکنم... می میرم! شعرهایم همگی درد فراق است... ببخش صحبت از کرب و بلایت نکنم می میرم
۱۹:۱۸ ۹۴/۱۰/۱
سلام دستون درد نکنه عکسای قشنگه