در حال بارگذاری
بالا
۶۳ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۷:۰۳ ۹۵/۱۰/۱۷
وقتی انسان خداروداردامریکارابه زمین میزند

وقتی انسان خداروداردامریکارابه زمین میزند

۱۷:۰۶ ۹۵/۱۰/۱۷
ممنون
۱۷:۲۱ ۹۵/۱۰/۱۷
کی گفته این حرفو
۱۷:۲۲ ۹۵/۱۰/۱۷
↙️↗️↙️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️↘️↗️↘️↗️↘️↗️✴️↘️↗️↘️↗️↘️↗️✴️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️↘️↗️↘️↗️↘️✴️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️✴️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️لایکـــــــــــL I K Eــــــــــــــ✡️ ✴️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️↙️↗️↙️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️↘️↗️↘️↗️↘️↗️✴️↘️↗️↘️↗️↘️↗️✴️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️↘️↗️↘️↗️↘️✴️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️✴️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️لایکـــــــــــL I K Eــــــــــــــ✡️ ✴️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️↙️↗️↙️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️↘️↗️↘️↗️↘️↗️✴️↘️↗️↘️↗️↘️↗️✴️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️↘️↗️↘️↗️↘️✴️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️✴️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️لایکـــــــــــL I K Eــــــــــــــ✡️ ✴️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️↙️↗️↙️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️↘️↗️↘️↗️↘️↗️✴️↘️↗️↘️↗️↘️↗️✴️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️↘️↗️↘️↗️↘️✴️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️✴️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️لایکـــــــــــL I K Eــــــــــــــ✡️ ✴️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️↙️↗️↙️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️↘️↗️↘️↗️↘️↗️✴️↘️↗️↘️↗️↘️↗️✴️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️↘️↗️↘️↗️↘️✴️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️✴️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️لایکـــــــــــL I K Eــــــــــــــ✡️ ✴️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️↗️↘️↗️✴️↗️✴️↗️↘️↗️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↙️↘️✴️↗️↘️↗️↘️↗️✴️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↙️✴️↗️↘️↗️↘️↗️✴️↗️↘️↗️✴️↗️↙️↗️✴️↘️↗️↘️↗️✡️↗️↘️↗️↘️↗️↗️✡️✴️↘️↗️↘️↗️✡️✴️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↙️↗️↗️↙️✡️✴️↘️↗️↘️↗️✴️↘️↗️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️↗️✴️↗️↘️↗️↘️↗️✴️✡️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↙️↘️↙️✴️↘️↙️↘️↙️↘️↗️↙️✡️↗️↗️✴️↗️↘️↙️↗️✡️✴️↙️↘️↙️↘️↙️↘️↙️↘️↙️↘️↗️↘️↙️↘️↙️↘️↙️↘️↙️✡️✴️↘️↙️↘️↙️↗️✡️↘️↗️✴️↗️↘️↙️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↙️↘️↗️↗️↗️↘️✴️↗️↗️↘️↙️✴️↗️✴️↗️↘️↗️↘️↗️✴️↙️↘️↗️✴️↙️↘️↙️لایکـــــــــــــــــــــــــ✡️✴️↘️↙️↘️↘️↙️↘️✴️↙️✴️↘️↙️✴️↘️↘️↘️↙️↘️↙️↘️↘️↘️↙️↘️↙️↘️↙️↘️↘️↘️↙️↘️↙️↘️✴️✡️↘️↙️↘️↙️↘️↘️✴️↙️✴️↙️✴️ ✴️✡️↘️↙️↘️↙️↘️↙️↘️↙️✴️↘️↙️↘️↙️↘️↙️↘️↙️↘️↙️↘️✴️↘️↙️↘️↙️↘️↙️↘️↙️✴️↗️↙️✴️✴️↙️✴️↙️✴️↘️↙️✴️↗️↘️✴️↘️↗️
۱۸:۵۶ ۹۵/۱۰/۱۷
بالا نوشته که ..ازسخن گوهربار رهبرعزیزمون ایه الله خامنه ایی@اقای صفری
۱۸:۵۷ ۹۵/۱۰/۱۷
ممنون ازلایک زیباودنباله دارت。^‿^。@اقاجمال
۲۰:۵۶ ۹۵/۱۰/۱۷
زَمـان بیـکرانِه را ، تـو بـٰا شُمـارِ گـٰامِ عُمـرِ مـا مَسَـنْج بِـہ پـٰایِ او دَمیـست ایـن دِرَنـگ دَرد وَ رَنـْج ❤ بِـه سـانِ رود کِـه دَر نَشـیبِ دَرِه سَـر بِـه سَنــْگ میـزَنَـد رَوَنـدِه بـاش ❤ اُمـیدِ هیچ مُعـجِزِه‌ای زِ مُـردِه نـیْست ❤ پَس #زِنـدِه بـٰاش و #اُمیـدوار ...❤ #هوشَنگِ_اِبتِهـاج
۲۲:۱۷ ۹۵/۱۰/۱۷
ممنون مهساخانوم