در حال بارگذاری
بالا
۱۴ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۰:۵۲ ۹۷/۰۵/۸
چرا کودکان به اموال دیگران دست‏ درازی می‏کنند؟ »»» متأسفانه برخی از والدین، هنگام مواجهه با این مسأله (دست درازی کودک به اموال دیگران) بی‏درنگ بر او برچسب دزد می‏زنند و او را به شدت توبیخ می‏کنند. پیش از ذکر علل این رفتار، لازم است تأکید شود که تا اطمینان نیافته‏ اید شی‏ء گم شده را فرزندتان برداشته است، عکس‏ العمل نشان ندهید. در موارد بسیاری پس از توبیخ کودک، شی‏ء گم شده پیدا شده است. »»» ادامه را در قسمت نظرات مطالعه فرمایید

چرا کودکان به اموال دیگران دست‏ درازی می‏کنند؟ »»» متأسفانه برخی از والدین، هنگام مواجهه با این مسأله (دست درازی کودک به اموال دیگران) بی‏درنگ بر او برچسب دزد می‏زنند و او را به شدت توبیخ می‏کنند. پیش از ذکر علل این رفتار، لازم است تأکید شود که تا اطمینان نیافته‏ اید شی‏ء گم شده را فرزندتان برداشته است، عکس‏ العمل نشان ندهید. در موارد بسیاری پس از توبیخ کودک، شی‏ء گم شده پیدا شده است. »»» ادامه را در قسمت نظرات مطالعه فرمایید

۰۰:۵۵ ۹۷/۰۵/۸
حمید و سعید، دو رقیب درسی هستند. زنگ املا است. معلم املا را آغاز می‏کند. حمید خودکار سعید را بر می‏دارد تا چند لحظه عقب بماند و آرامش خود را از دست بدهد و نمره ‏اش از حمید کمتر شود.
۰۰:۵۵ ۹۷/۰۵/۸
طبیعی است که پس از رسیدن به مقصود، خودکار سعید را به جای اولش بر می‏گرداند. در مواجهه با این رفتار، باید به حمید آموخت که با دوست و رقیب خود باید رقابت مثبت داشته باشد؛ و گرنه رشد او و نمره‏ بهترش، ارزشی نخواهد داشت.