در حال بارگذاری
بالا
۲۰۷ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۵:۰۱ ۹۶/۰۷/۲۱
عاشقتمممم خواهرى...

عاشقتمممم خواهرى...

۱۵:۰۲ ۹۶/۰۷/۲۱
خدا خواهرت رو برات نگه داره
۱۵:۰۴ ۹۶/۰۷/۲۱
مرسى
۱۵:۰۷ ۹۶/۰۷/۲۱
عاخ ک من فدای آجیم بشم منم عاشقتم
۱۵:۱۵ ۹۶/۰۷/۲۱
فداتم ک
۱۵:۱۶ ۹۶/۰۷/۲۱
نشی ک عزیزی
۱۵:۱۷ ۹۶/۰۷/۲۱
باشه نمیشم
۱۵:۱۷ ۹۶/۰۷/۲۱
این لحظات احساسی خیلی منو تحت تاثیر قرار داد
۱۵:۱۹ ۹۶/۰۷/۲۱
خخخخ...حالا چون اصرار داری سعادت میدم فدام شی
۱۵:۱۹ ۹۶/۰۷/۲۱
خخخخ...یاد بگیرین
۱۵:۲۰ ۹۶/۰۷/۲۱
ن دیگه نمیشم
۱۵:۲۲ ۹۶/۰۷/۲۱
نه تورو خدا بیا بشو
۱۵:۲۲ ۹۶/۰۷/۲۱
اگه کشکت دادم فردا تو مدرسه
۱۵:۲۴ ۹۶/۰۷/۲۱
نمیشم اصرار نكن
۱۵:۲۴ ۹۶/۰۷/۲۱
خخخخ خودم دارم