در حال بارگذاری
بالا
۲۰۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۰:۱۷ ۹۵/۱۰/۱۹
در شماره 342 #مجله #موفقیت خواهید خواند :
در شماره ۳۴۱ مجله موفقیت درباره# نوجوان# شایسته و نیز شایستگی گفتیم که شایستگی یکی از نیازهای روانی هر فرد است که در دوران نوجوانی نقش کلیدی و مهمی خواهد داشت؛ چراکه «هویت» بزرگ‌سالی افراد در دهه دوم زندگی آن‌ها)نوجوانی( شکل می‌گیرد. #مجله #موفقیت

در شماره 342 #مجله #موفقیت خواهید خواند : در شماره ۳۴۱ مجله موفقیت درباره# نوجوان# شایسته و نیز شایستگی گفتیم که شایستگی یکی از نیازهای روانی هر فرد است که در دوران نوجوانی نقش کلیدی و مهمی خواهد داشت؛ چراکه «هویت» بزرگ‌سالی افراد در دهه دوم زندگی آن‌ها)نوجوانی( شکل می‌گیرد. #مجله #موفقیت