در حال بارگذاری
بالا
۹ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۹:۱۷ ۹۶/۱۰/۲۴
در من هر شب یک آدم می‌میرد
انگاری شب تسبیح گرفته باشد دستش و دانه به دانه به هر آرزو و رویا و دلخوشی‌ام که رسید بگوید این که نشدنی‌ست، بعدی، این هم که برای دیگری‌ست، بعدی، این هم که نمی‌خواهد‌، و تمام...

با هر نخواستن است که جان می‌دهی. یک‌بار آدم‌ها نمی‌خواهند، یک‌بار این زندگی! نیاز به دانه‌های بعدی نیست، 
گاهی آدم وسط ازدحام نخواستن‌ها بند دلش پاره می‌شود... 

#پریسا_خانبیگی

در من هر شب یک آدم می‌میرد انگاری شب تسبیح گرفته باشد دستش و دانه به دانه به هر آرزو و رویا و دلخوشی‌ام که رسید بگوید این که نشدنی‌ست، بعدی، این هم که برای دیگری‌ست، بعدی، این هم که نمی‌خواهد‌، و تمام... با هر نخواستن است که جان می‌دهی. یک‌بار آدم‌ها نمی‌خواهند، یک‌بار این زندگی! نیاز به دانه‌های بعدی نیست، گاهی آدم وسط ازدحام نخواستن‌ها بند دلش پاره می‌شود... #پریسا_خانبیگی

۱۹:۳۷ ۹۶/۱۰/۲۴
زیبا .... دلت بی غم عزیزم
۱۹:۴۱ ۹۶/۱۰/۲۴
ممنون
۲۳:۴۰ ۹۶/۱۰/۲۴
الهـی ؛ گفتم : ز پا افتاده ام ، گفتی : بلندت می کنم ! گفتم : نظر بر من نما ، گفتی : نگاهت می کنم ! گفتم : بهشتم می بری؟ گفتی : ضمانت می کنم ! گفتم : که ادعونی بگم ؟ گفتی : اجابت می کنم ! گفتم : که من شرمنده ام ، گفتی : که پاکت می کنم ! گفتم : که یارم می شوی ؟ گفتی : رفاقت می کنم ! گفتم : ندارم توشه ای ، گفتی : عطایت می کنم ! گفتم : دردمندم خــدا ، گفتی : مداوایت کنم ! گفتم : پناهی نی مرا ، گفتی : پناهت می دهم. خدایا‌_شکرت...شبتون ماه