در حال بارگذاری
بالا
۱۰۹ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۶:۱۷ ۹۴/۰۴/۱۱

۰۰:۰۵ ۹۴/۰۴/۱۸
باشه پس میتونیم راحت حرف بزنیم ..
۰۰:۰۶ ۹۴/۰۴/۱۸
آره حرف میزنیم
۰۰:۱۲ ۹۴/۰۴/۱۸
ایلین عشق یعنی چی ؟؟؟
۰۰:۱۸ ۹۴/۰۴/۱۸
عشق یعنی اینکه اون ادم با همه برات فرق داشته باشه وقتی می بینیش دلت بلرزه و همیشه دل تنگش بشی و نتونی یه لحظه هم بهش فکر نکنی و نگرانش نباشی نمیدونم من تا همین جا میدونستم ولی عشق بزرگ تر از این حرفایی که من بت گفتم
۰۰:۲۱ ۹۴/۰۴/۱۸
افررررررررین ...خیلی خوب گفتی
۰۰:۲۱ ۹۴/۰۴/۱۸
واقعا... مرسی
۰۰:۲۴ ۹۴/۰۴/۱۸
اره
۰۰:۲۹ ۹۴/۰۴/۱۸
عزیزم حرف های غیر مجاز هم بزنیم ؟؟
۰۰:۳۳ ۹۴/۰۴/۱۸
ایلین ؟؟؟
۰۰:۳۴ ۹۴/۰۴/۱۸
نه همون مجاز خوبه
۰۰:۳۵ ۹۴/۰۴/۱۸
باشه ...خو در مورد چی بحرفیم ؟؟؟
۰۰:۳۶ ۹۴/۰۴/۱۸
راجب دوستات بگو میدونم مزخرفه ولی خب از هیچی که بهتره
۰۰:۴۰ ۹۴/۰۴/۱۸
دوستام كه خوبم ...همشون هم تو اینترنت دوس دختر دارن ...
۰۰:۴۱ ۹۴/۰۴/۱۸
اها منم یه دوست عالی دارم که خیلی دوسش دارم