در حال بارگذاری
بالا
۱۵۹ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۲:۴۱ ۹۴/۰۹/۶
✍ طــــــــــالعمون بــــــــــوده نَحس‌✖ツ

✍ ولے تــــــــــو وجــــــــــودمون هیچــــــــــوقتــــــــــ نبــــــــــوده تَــــــــــرس✖ツ

✍ مــــــــــخــــــــــوای بِرسے بهم چــــــــــرا میــــــــــزنے نَفس نَفس✖ツ‌

✍ واسِ کل کل بــــــــــاهاتون همیشہِ دارم هَــــــــــوَس✖ツ‌

✍ طــــــــــالعمون بــــــــــوده نَحس‌✖ツ ✍ ولے تــــــــــو وجــــــــــودمون هیچــــــــــوقتــــــــــ نبــــــــــوده تَــــــــــرس✖ツ ✍ مــــــــــخــــــــــوای بِرسے بهم چــــــــــرا میــــــــــزنے نَفس نَفس✖ツ‌ ✍ واسِ کل کل بــــــــــاهاتون همیشہِ دارم هَــــــــــوَس✖ツ‌

۰۱:۲۰ ۹۴/۰۹/۲۷
شبکه های اجتماعی یا شبکه های انحرافی؟؟؟؟!!!!! دعوتید به دیدن آلبوم **نفوذ**