در حال بارگذاری
بالا
۶۴ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۲:۵۷ ۹۵/۱۱/۳۰
کم گوی 
و گزیده گوی.
(نظامی گنجوی)

کم گوی و گزیده گوی. (نظامی گنجوی)