در حال بارگذاری
بالا
۱۸۸ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۲:۲۵ ۹۵/۱۰/۱
در شماره 341 #مجله #موفقیت خواهید خواند :
« #ناامیدی ، هرگز» عنوان مقاله‌ای از #شادی #جهرانی و مربوط به صفحه دنیای آدم‌های دوست‌داشتنی است: « برای همه ما زمان‌هایی پیش آمده است که خسته از کشمکش‌های زندگی و درمانده از دست‌نیافتن به هدف‌های کوچک و بزرگمان، زانوی غم به بغل گرفته‌ایم، هرگونه توان حرکت و پیش‌روی به‌سوی هدف‌ها را از دست داده‌ایم و دنیای درون و بیرونمان را تیره و تار دیده‌ایم....
#مجله #موفقیت

در شماره 341 #مجله #موفقیت خواهید خواند : « #ناامیدی ، هرگز» عنوان مقاله‌ای از #شادی #جهرانی و مربوط به صفحه دنیای آدم‌های دوست‌داشتنی است: « برای همه ما زمان‌هایی پیش آمده است که خسته از کشمکش‌های زندگی و درمانده از دست‌نیافتن به هدف‌های کوچک و بزرگمان، زانوی غم به بغل گرفته‌ایم، هرگونه توان حرکت و پیش‌روی به‌سوی هدف‌ها را از دست داده‌ایم و دنیای درون و بیرونمان را تیره و تار دیده‌ایم.... #مجله #موفقیت