در حال بارگذاری
بالا
۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۱:۲۴ ۹۷/۱۱/۱۷
دفتر اتحادیه کاغذ و مقوای تهران به ساختمان دیگری منتقل شد
در پی آتش سوزی چند روز پیش در ساختمان اتحادیه کاغذ و مقوای تهران، دفتر اتحادیه تعطیل و به مکان دیگری منتقل شد.
ادامه خبر در:
http://www.paperandwood.com/Fa/NewsItem/?nID=7085

دفتر اتحادیه کاغذ و مقوای تهران به ساختمان دیگری منتقل شد در پی آتش سوزی چند روز پیش در ساختمان اتحادیه کاغذ و مقوای تهران، دفتر اتحادیه تعطیل و به مکان دیگری منتقل شد. ادامه خبر در: http://www.paperandwood.com/Fa/NewsItem/?nID=7085