در حال بارگذاری
بالا
۵۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۱:۳۰ ۹۶/۰۴/۱۷
کارگاه  آموزشی "امور مالیاتی" شورای انجمن های علمی با حضور آقایان دکتر علیزاده اهوازی، دکتر فریدونی و دکتر پرتوی مورخ 12 تیر ماه 1396

کارگاه آموزشی "امور مالیاتی" شورای انجمن های علمی با حضور آقایان دکتر علیزاده اهوازی، دکتر فریدونی و دکتر پرتوی مورخ 12 تیر ماه 1396