در حال بارگذاری
بالا
۷۷ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۲:۳۴ ۹۶/۰۳/۶
رهبر انقلاب: ابلاغ کرده اند که جهاد وشهادت ازکتابهای درسی حذف شود، قبول کرده اند وحذف کرده اند!
روحانی به غربیها تعهد داده 2030 را اجرا کند، او مانند برجام درصدد اجرای قدم به قدم است

رهبر انقلاب: ابلاغ کرده اند که جهاد وشهادت ازکتابهای درسی حذف شود، قبول کرده اند وحذف کرده اند! روحانی به غربیها تعهد داده 2030 را اجرا کند، او مانند برجام درصدد اجرای قدم به قدم است