در حال بارگذاری
بالا
۱۳۷ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۲:۰۳ ۹۵/۰۳/۲۸
قلمرو موسیقی

قلب است

جایی که تو راه می روی

همه آهنگ ها

از موهای تو

به آسمان می رسد...!؟

قلمرو موسیقی قلب است جایی که تو راه می روی همه آهنگ ها از موهای تو به آسمان می رسد...!؟

۱۰:۳۰ ۹۵/۰۳/۳۱
بهشت همین جاست لازم نیست راه خود رادور کنی بهشت یعنی کمک کردن به دیگران پس قدمی درجهت شادی دیگران برداریم حتی با یک لبخندیک سلام گرم سلام .....? صبحتون بخیر ?