در حال بارگذاری
بالا
۳۷۵ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۹:۵۳ ۹۴/۱۰/۹
خداوند از رگ گردن به ما نزدیک تر است، پس گناه چرا ؟

خداوند روزی دهنده است، پس کسب روزی غیر حلال چرا؟

خداوند از ما و هر شخص دیگری بزرگتر است، پس غرور چرا ؟

خداوند مهربان است، پس ظلم و ستم چرا ؟

خداوند از سرنوشت ما آگاه است، پس ناشکری چرا؟

خداوند یاری دهنده است، پس طلب کمک از بنده اش چرا ؟

و در آخر همه ما به سوی او برمیگردیم، پس این همه عجله چرا ؟

امروز فرصتی برای نزدیک تر شدن به خدا قرار دهیم

با کمی فکر ...

#خدا#مهربان#است#سرنوشت#پیشگامان#بزرگ

خداوند از رگ گردن به ما نزدیک تر است، پس گناه چرا ؟ خداوند روزی دهنده است، پس کسب روزی غیر حلال چرا؟ خداوند از ما و هر شخص دیگری بزرگتر است، پس غرور چرا ؟ خداوند مهربان است، پس ظلم و ستم چرا ؟ خداوند از سرنوشت ما آگاه است، پس ناشکری چرا؟ خداوند یاری دهنده است، پس طلب کمک از بنده اش چرا ؟ و در آخر همه ما به سوی او برمیگردیم، پس این همه عجله چرا ؟ امروز فرصتی برای نزدیک تر شدن به خدا قرار دهیم با کمی فکر ... #خدا#مهربان#است#سرنوشت#پیشگامان#بزرگ