در حال بارگذاری
بالا
۶۸ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۰:۲۰ ۹۶/۰۱/۱
Hi *-* dlm havatuno krd yeho.. kec has? :(

Hi *-* dlm havatuno krd yeho.. kec has? :(

۰۰:۲۲ ۹۶/۰۱/۱
اهوممم خیلی وقتع نیستیی...ولی هیشگی اینجا همون ادم قبلی نی
۰۰:۲۴ ۹۶/۰۱/۱
عاوره.. آدما عوض میشن دگ :))
۰۰:۲۶ ۹۶/۰۱/۱
منو میشناسی
۰۰:۲۶ ۹۶/۰۱/۱
ن آلزایمر دارم ن خنگم^-^
۰۰:۲۷ ۹۶/۰۱/۱
من کی ام :/
۰۰:۲۹ ۹۶/۰۱/۱
سعیدی دگ سعید اِس اِم :|
۰۰:۲۹ ۹۶/۰۱/۱
عع از کجا فهمیدی منکه ماسک زدم :/
۰۰:۳۱ ۹۶/۰۱/۱
زوده بفهمی این چیزارو D:
۰۰:۳۱ ۹۶/۰۱/۱
ففط من ی مشگل دارم:/
۰۰:۳۵ ۹۶/۰۱/۱
چ مشگلی؟
۰۰:۳۶ ۹۶/۰۱/۱
اینکه تو کدوم ساراییی:/
۰۰:۴۵ ۹۶/۰۱/۱
واقن نمد چجوری ادرس بدم ..پستامو ببین شاید یادت بیاد
۰۰:۴۶ ۹۶/۰۱/۱
همونی نیستی ک اینستا داری
۰۰:۴۷ ۹۶/۰۱/۱
دیقا