در حال بارگذاری
بالا
۱۴۹ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۰:۳۶ ۹۶/۰۵/۳۰
عشق زمانے ادامه میابد و
 پایدار می ماند 
که دو انسان عاشق 
دوست داشته های هم را
هم دوست بدارند 
نه اینکه 
تنها همدیگر را دوست بدارند!

عشق زمانے ادامه میابد و پایدار می ماند که دو انسان عاشق دوست داشته های هم را هم دوست بدارند نه اینکه تنها همدیگر را دوست بدارند!

۰۰:۳۶ ۹۶/۰۵/۳۰
✓✓✓
۰۰:۳۷ ۹۶/۰۵/۳۰
عزیزمی زرگلی
۰۰:۳۷ ۹۶/۰۵/۳۰
:-*
۰۰:۳۷ ۹۶/۰۵/۳۰
█▓▒░♫♪      nice  ♫♪   █▓▒.. ¯¯♨️¯¯¯¯¯biglike¯¯¯¯¯¯♨ _♨️_______very________♨️ ❤ ✴™✴. Biiiig Likeeee ℓιкє ♥ ♥♥Likee ♥ .......ℓιкє ♥  _♨️_______very________♨️ █▓▒░♫♪      nice  ♫♪   █▓▒.. ¯¯♨️¯¯¯¯¯biglike¯¯¯¯¯¯♨ _♨️_______very________♨️ ❤ ✴™✴. Biiiig Likeeee ℓιкє ♥ ♥♥Likee ♥ .......ℓιкє ♥  _♨️_______very________♨️ █▓▒░♫♪      nice  ♫♪   █▓▒.. ¯¯♨️¯¯¯¯¯biglike¯¯¯¯¯¯♨ _♨️_______very________♨️ ❤ ✴™✴. Biiiig Likeeee ℓιкє
۰۰:۳۸ ۹۶/۰۵/۳۰
@yeshil.papatya چه عجب برا منم گذاشتی از این لایکا :/
۰۰:۳۹ ۹۶/۰۵/۳۰
لااایک☆°☆°
۰۰:۴۰ ۹۶/۰۵/۳۰
لایكى
۰۰:۴۲ ۹۶/۰۵/۳۰
لایک
۰۰:۴۲ ۹۶/۰۵/۳۰
صحیح
۰۰:۴۳ ۹۶/۰۵/۳۰
نمیدونم خودمم درعجبم
۰۰:۴۷ ۹۶/۰۵/۳۰
@46521 فدات عزیزم
۰۰:۴۸ ۹۶/۰۵/۳۰
@s1a2e3e4d5 تشکر
۰۰:۴۸ ۹۶/۰۵/۳۰
@sedaghat44 مرسی
۰۰:۴۸ ۹۶/۰۵/۳۰
@parsi_arad بلی بلی