در حال بارگذاری
بالا
۱۸ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۸:۱۹ ۹۶/۰۸/۲۸
من فکر میکنم هرکسی دو تولد داره 
روزی که بطور طبیعی متولد میشه 
روزی که زندگی اگاهانه اش اغاز میشه

من فکر میکنم هرکسی دو تولد داره روزی که بطور طبیعی متولد میشه روزی که زندگی اگاهانه اش اغاز میشه

۱۸:۱۹ ۹۶/۰۸/۲۸
لااایک
۱۹:۰۶ ۹۶/۰۸/۲۸
فکرتون دقیقادرسته لایک..
۱۳:۴۸ ۹۶/۰۸/۲۹
بسیار عالی