در حال بارگذاری
بالا
۳۶ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۴:۲۶ ۹۶/۰۱/۲۷

۱۶:۵۶ ۹۶/۰۱/۲۷
گفتم شبی به مهدی بردی دلم ز دستم / من منتظر به راهت شب تا سحر نشستم
۱۶:۵۷ ۹۶/۰۱/۲۷
گفتا چه کار بهتر،،، از انتظار جانان / من راه وصل خود را بر روی کس نبستم