در حال بارگذاری
بالا
۱۵۵ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۵:۵۱ ۹۶/۱۱/۲۳
قحطی امروز که ما آن را به وضوح لمس می کنیم،

قحطى اخلاق است! 
قحطی همدلیست!
قحطى رأفت است! 
قحطی عشق است! 
قحطی انسانیت است!

قحطی امروز که ما آن را به وضوح لمس می کنیم، قحطى اخلاق است! قحطی همدلیست! قحطى رأفت است! قحطی عشق است! قحطی انسانیت است!

۲۱:۲۸ ۹۶/۱۱/۲۳
قحطی انسانیت!...