در حال بارگذاری
بالا
۱۶۵ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۹:۴۱ ۹۵/۰۹/۳۰
در شماره 341 #مجله #موفقیت خواهید خواند :
« همه ما هرقدر هم که# گوشه‌گیر و #خجالتی باشیم، دوست داریم وقتی کاری را به‌خوبی انجام می‌دهیم، دیده شویم و همه آدم‌ها تحسینمان کنند. دیده‌شدن در دوره ما، هم کار است و هم سرگرمی، هم #رمز# موفقیت است و هم دستاورد موفقیت » #نداشاهنوری در صفحه #حرف‌های #خودمانی این شماره از مجله موفقیت به انسان به عنوان موجودی توجه‌خوار اشاره کرده است و با زبان طنز به این موضوع پرداخته است.
#مجله #موفقیت

در شماره 341 #مجله #موفقیت خواهید خواند : « همه ما هرقدر هم که# گوشه‌گیر و #خجالتی باشیم، دوست داریم وقتی کاری را به‌خوبی انجام می‌دهیم، دیده شویم و همه آدم‌ها تحسینمان کنند. دیده‌شدن در دوره ما، هم کار است و هم سرگرمی، هم #رمز# موفقیت است و هم دستاورد موفقیت » #نداشاهنوری در صفحه #حرف‌های #خودمانی این شماره از مجله موفقیت به انسان به عنوان موجودی توجه‌خوار اشاره کرده است و با زبان طنز به این موضوع پرداخته است. #مجله #موفقیت