در حال بارگذاری
بالا
۲۰ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۱:۲۲ ۹۷/۰۴/۱۵
اینگونه مسلمانان برده کفار میشوند! »»»» خداوند به کسانی ‌که به دعوت او پاسخ ندهند، وعده‌ی عذاب داده است اگر پیامبر بگوید، بروید به جنگ و آنها نروند، نتیجه این میشود که جامعه‌ی جهانی اسلام به‌وجود نیاید و جامعه‌ی موجود اسلامی نیز قوّت و قدرت پیدا نکند؛ دشمن غالب شود و درنتیجه، جامعه‌ی اسلامی را ازبین ببرد و تبدیل کند به جامعه‌ای مشرک و جاهلی، و به‌جای حکومت الله، حکومت طاغوت را بر سر کار آورد و به‌جایِ اطاعت خدا، اطاعت طاغوت ....

اینگونه مسلمانان برده کفار میشوند! »»»» خداوند به کسانی ‌که به دعوت او پاسخ ندهند، وعده‌ی عذاب داده است اگر پیامبر بگوید، بروید به جنگ و آنها نروند، نتیجه این میشود که جامعه‌ی جهانی اسلام به‌وجود نیاید و جامعه‌ی موجود اسلامی نیز قوّت و قدرت پیدا نکند؛ دشمن غالب شود و درنتیجه، جامعه‌ی اسلامی را ازبین ببرد و تبدیل کند به جامعه‌ای مشرک و جاهلی، و به‌جای حکومت الله، حکومت طاغوت را بر سر کار آورد و به‌جایِ اطاعت خدا، اطاعت طاغوت ....