در حال بارگذاری
بالا
۱۵۸ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۸:۰۰ ۹۴/۱۲/۱۷
سلام چطورین؟؟  
مسابقه نداریم؟  ایا

سلام چطورین؟؟ مسابقه نداریم؟ ایا

۱۸:۱۷ ۹۴/۱۲/۱۷
مسابقه دارین بابارسلون مواظب خودتون باشن خواهر رئالی
۱۸:۲۲ ۹۴/۱۲/۱۷
هه اگه بارساس راحت میزنیمش کاری نداره
۱۸:۲۶ ۹۴/۱۲/۱۷
به همین خیال باش خواهر
۱۸:۲۷ ۹۴/۱۲/۱۷
اگه توخواب بردرئال ببینی
۱۸:۳۲ ۹۴/۱۲/۱۷
بیخیال برادر ارزش نداره از بارسا طرفداری کنی برااااادر
۱۸:۳۴ ۹۴/۱۲/۱۷
خخخخخ ناراحت شدی
۱۸:۳۸ ۹۴/۱۲/۱۷
نه برااادر من از این کلا زیاد میکنم بارسا در حدی نیست که من ناراحت شم
۱۸:۴۶ ۹۴/۱۲/۱۷
واقعا متاسفم که همیشه میبازن ولی دمتون گرم همیشه درسطه msn حرف میزنن
۱۸:۴۷ ۹۴/۱۲/۱۷
خواهر جان
۱۸:۵۲ ۹۴/۱۲/۱۷
باخت؟ معنیشو نمیدونم برادر نمیفهمم باخت یعنی چی
۱۸:۵۳ ۹۴/۱۲/۱۷
MSN هم برای من معنایی نداره ارزشی نداره که بخوام ازش حرف بزن
۱۸:۵۳ ۹۴/۱۲/۱۷
بزنم
۱۸:۵۴ ۹۴/۱۲/۱۷
برااااادر
۱۸:۵۷ ۹۴/۱۲/۱۷
اینوول کن خواهر پرسپولیسی هستی یانه