در حال بارگذاری
بالا
۱۰۲ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۴:۰۹ ۹۶/۰۳/۳۰
تااینها هستند، برادران فریدون میدوشند، آمریکاییها به ریشمان میخندند ودیالوگ فیلم امام علی(ع) واقعی خواهد بود وقتی معاویه گفت: قویتر از ذوالفقار علی سراغ داری؟ عمروعاص گفت: آری،جهل مردم

تااینها هستند، برادران فریدون میدوشند، آمریکاییها به ریشمان میخندند ودیالوگ فیلم امام علی(ع) واقعی خواهد بود وقتی معاویه گفت: قویتر از ذوالفقار علی سراغ داری؟ عمروعاص گفت: آری،جهل مردم