در حال بارگذاری
بالا
۳۴۵ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۳:۰۴ ۹۴/۱۱/۲
تا زهره و مه در آسمان گشته پدید،
بهتر ز می ناب،كسی هیچ ندید،
من در عجبم ز می فروشان،كایشان،
زین به كه فروشند،چه خواهندخرید؟

خیام

تا زهره و مه در آسمان گشته پدید، بهتر ز می ناب،كسی هیچ ندید، من در عجبم ز می فروشان،كایشان، زین به كه فروشند،چه خواهندخرید؟ خیام

۱۱:۰۱ ۹۴/۱۱/۶
سلام روزتان بخیر ووسر شار از نشاط
سپاسگذارم