در حال بارگذاری
بالا
۷ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۷:۳۳ ۹۶/۰۸/۲۴
خراسان غربی؛ بریده‌ای از نسک نامه شهرستانهای ایران؛ در بند پانزدهم این متن پهلوی، بنیان نیشابور به دستور شاپور اردشیران چنین بازگو شده است: شهرستان نیشاپور را شاپور، پسر اردشیر، ساخت. در آن زمان که پهلیزگ تورانی را کشت، در همان‌جا فرمود شهرستانی بسازند.

خراسان غربی؛ بریده‌ای از نسک نامه شهرستانهای ایران؛ در بند پانزدهم این متن پهلوی، بنیان نیشابور به دستور شاپور اردشیران چنین بازگو شده است: شهرستان نیشاپور را شاپور، پسر اردشیر، ساخت. در آن زمان که پهلیزگ تورانی را کشت، در همان‌جا فرمود شهرستانی بسازند.