در حال بارگذاری
بالا
۱۵۵۶ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۹:۰۲ ۹۴/۰۸/۲
داستان مختار سقفی هم برای خودش قابل تامل وتفکره ....اقایان سیاست مدار مردانی که پیشانی داغ میکنید سعی کنید از عوام نباشید وبا لباس دیانت وتقوا سر مردم رو نبرید...به اسم اسلام

داستان مختار سقفی هم برای خودش قابل تامل وتفکره ....اقایان سیاست مدار مردانی که پیشانی داغ میکنید سعی کنید از عوام نباشید وبا لباس دیانت وتقوا سر مردم رو نبرید...به اسم اسلام