در حال بارگذاری
بالا
۱۶ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۵:۵۸ ۹۶/۰۷/۲۱
 در سال 1350، پادشاهی آیوتایا بوجود آمد و در قرن 16 به اوج قدرت خود دست یافت و توانست قلمرو خود را گسترش بدهد. پادشاهان زیادی در آن دوران بر این شهر حکومت نمودند و آنقدر روابط آیوتایا قوی بود که حتی در زمان پادشاهی لویی چهاردهم، با فرانسه رابطه خوبی داشت.

در سال 1350، پادشاهی آیوتایا بوجود آمد و در قرن 16 به اوج قدرت خود دست یافت و توانست قلمرو خود را گسترش بدهد. پادشاهان زیادی در آن دوران بر این شهر حکومت نمودند و آنقدر روابط آیوتایا قوی بود که حتی در زمان پادشاهی لویی چهاردهم، با فرانسه رابطه خوبی داشت.