در حال بارگذاری
بالا
۱۲ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۲:۴۲ ۹۶/۱۰/۲۳
شب بخیر نمیگویی
و مانند بیماری که
انتظارِ مرفین را میکشد
کلافه ام
خوابم نمیبرد...

شب بخیر نمیگویی و مانند بیماری که انتظارِ مرفین را میکشد کلافه ام خوابم نمیبرد...

۰۹:۴۳ ۹۶/۱۰/۲۴
به بح
۱۱:۳۵ ۹۶/۱۰/۲۴
بیگ لایک ب عکس
۱۲:۰۳ ۹۶/۱۰/۲۴
چه چه @hosna67
۱۲:۰۳ ۹۶/۱۰/۲۴
بیگ مرسی به شما @holooo.com
۱۳:۰۴ ۹۶/۱۰/۲۴
۱۳:۰۸ ۹۶/۱۰/۲۴
از اینا هم بلدی شما؟؟:) @holooo.com
۱۳:۴۱ ۹۶/۱۰/۲۴
ازچیا؟
۱۳:۴۱ ۹۶/۱۰/۲۴
از این لبخندا
۱۴:۳۰ ۹۶/۱۰/۲۴
من کارم لبخندزدنه...
۱۴:۳۳ ۹۶/۱۰/۲۴
بله دیگه همدانیا همشون کارشون لبخنده:)
۱۴:۳۵ ۹۶/۱۰/۲۴
خودهمدانیا یکم زیادی سردن...
۱۴:۴۱ ۹۶/۱۰/۲۴
بله دیگه .شما خود همدانی نیستین شهرستاناشین دیگه؟
۱۴:۴۵ ۹۶/۱۰/۲۴
بله
۱۴:۴۹ ۹۶/۱۰/۲۴
و رشتتونم که علوم تربیتی و مشاوره