در حال بارگذاری
بالا
۳۴۷ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۶:۴۵ ۹۳/۰۵/۱۹

۰۷:۱۵ ۹۳/۰۵/۱۹
پروژه هایی که بدون کار کارشناسی و بدون تفکر و بدور از هر گونه توجیه اقتصادی کلنگ زنی شد الان با کدوم پول باید تمام کرد با پول زنجانی ، پول خاوری یا با خرانه به تاراج رفته
۰۷:۳۲ ۹۳/۰۵/۱۹
محمود چکاره بود که مناظره بکند محمود باید در دادگاه جوابگوی 8 سال فاجعه ای باشد که هم در داخل و هم در خارج بر سر این مملکت آورد.
۰۷:۳۷ ۹۳/۰۵/۱۹
طوری میگی لیسانس علوم سیاسی دارم که انگار از دانشگاه برکلی دکترا گرفته ای حتما مدرکت را از آکسفورد با کردان و رحیمی گرفته ای
۰۷:۴۲ ۹۳/۰۵/۱۹
آقای لیسانس علوم سیاسی تو برو تحقیق بکن و ببین آنچه بر سر این مملکت آمد نه حمله اسکندر ،نه حمله عرب ، نه تهاجم ویرانگرمغول ، نه محمود افغان ، نه متفقین و نه 8 سال جنگ صدام ملعون نیاورد. تا مثل یک بچه پیش دبستانی حرف نزنی بیچاره مملکتی که شما لیسانس علوم سیاسیش باشی .
۰۷:۴۷ ۹۳/۰۵/۱۹
ههههههههه....آقای دولتخواه خیلی بامزه این
۰۷:۴۸ ۹۳/۰۵/۱۹
تو خودت چه هستی چکار پدرت دارم من انم که رستم بود پهلوان تو از خودت حرف بزن و ممکن است بگی تو اون 8 سال چکار کردند پاک ترین دولت تاریخ شما و معجزه هزاره سوم شما
۰۷:۵۴ ۹۳/۰۵/۱۹
همین که ارامش را در این کشور حاکم کرده و با هو جنجال برای کشور دشمن تراشی بیخودی نکرده خیلی کار است آقای تهرانی فقط هوای تهران را با بنزین پتروشیمی محمود و میر کاظمی فاجعه شده بود را با هوای امسال مقایسه کن
۰۸:۰۱ ۹۳/۰۵/۱۹
شما مصداق ان ایه شریفه قرانی که می فرماید کرند و کورند و برنمی گردند .گر در خانه کس است یک حرف بس است حرف زدن با شما که چشم خود را بر روی تمام واقعیت ها بسته ای بی فایده است و تخم افکندن در شوره زار است چون تو خواب نیستی که بیدارت کنم بلکه خود را به خواب زده ای که بیدار کردنت محال است خداهمه را به راه راست هدایت کند خدا نگهدارت باد دیگه جوابتان را نمیدهم.
۰۸:۰۶ ۹۳/۰۵/۱۹
چی توز موتوری که عکس محمود روشه
۰۸:۱۱ ۹۳/۰۵/۱۹
ادب از که اموختی از بی ادبان
۰۸:۴۷ ۹۳/۰۵/۱۹
توهین ممنوع
۰۰:۲۸ ۹۳/۰۵/۲۰
بله خدایی 50 سال احمدینژاد مملکتو عقب انداخت.چه دستاوردی از این بالاتر برای یک ادم خرابکار
۰۱:۳۱ ۹۳/۰۵/۲۰
اهان مثل این میمونه که بگیم زمان شاه عقب افتاده بودیم چون اینترنت و تلفن همراه و.... نداشتیم .
۰۱:۳۴ ۹۳/۰۵/۲۰
نخیر جناب این امکانات مصادف با پیشرفتهای جهانی.