در حال بارگذاری
بالا
۷۹ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۹:۴۹ ۹۴/۰۶/۳
01 - برگزیده ای از فرمایشات مقام معظم رهبری پیرامون مقوله ارتقاء کیفیت تولیدات و محصولات داخلی - بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمع کثیری از کارگران در آستانه روز کارگر - کتاب آشنایی با سازمان ملی استاندارد و اداره کل استاندارد اصفهان

01 - برگزیده ای از فرمایشات مقام معظم رهبری پیرامون مقوله ارتقاء کیفیت تولیدات و محصولات داخلی - بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمع کثیری از کارگران در آستانه روز کارگر - کتاب آشنایی با سازمان ملی استاندارد و اداره کل استاندارد اصفهان