در حال بارگذاری
بالا
۸۰ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۹:۱۷ ۹۶/۰۳/۸
‏خاتمی در سال 69 مهدی نصیری (سردبیر وقت کیهان) را بعلت عدم پوشش خبر تجمع حزب الله علیه بدحجاب‌ها، روشنفکر و طرفدار فساد خطاب کرده!
رونوشت: جوجه اردک زشت، جهت نشر درکمپین آزادی پواشکی
Plink.ir/rasaee

‏خاتمی در سال 69 مهدی نصیری (سردبیر وقت کیهان) را بعلت عدم پوشش خبر تجمع حزب الله علیه بدحجاب‌ها، روشنفکر و طرفدار فساد خطاب کرده! رونوشت: جوجه اردک زشت، جهت نشر درکمپین آزادی پواشکی Plink.ir/rasaee

۰۹:۵۰ ۹۷/۰۳/۲۷
آقای رسایی؟یعنی رسایی اصولگرا؟اینجا چیکار میکنی؟