در حال بارگذاری
بالا
۱۰۴ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۸:۴۳ ۹۵/۰۱/۲۹
گفت این چه رسمیست که با ساز خود برقصانیم /گفتمش این نای و نوای اشنایست ن ان نای نی و نوای بینوایی/ گفت همان به که زاول جنگ کنیم تا به اخر صلح/ گفتمش جنگ صلحیست که تا به اخر بماند/ ز سر تا به اخر جنگیدیم /او نواخت و ما رقصیدیم(شاعریم گل کردههههه :-)

گفت این چه رسمیست که با ساز خود برقصانیم /گفتمش این نای و نوای اشنایست ن ان نای نی و نوای بینوایی/ گفت همان به که زاول جنگ کنیم تا به اخر صلح/ گفتمش جنگ صلحیست که تا به اخر بماند/ ز سر تا به اخر جنگیدیم /او نواخت و ما رقصیدیم(شاعریم گل کردههههه :-)