در حال بارگذاری
بالا
۹ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۸:۴۹ ۹۶/۰۲/۱
چگونه بفرستم
تپش هاى قلبم را 
براى تو

تا باور كنى
از یاد بردنت 
كار من نیست

چگونه بفرستم تپش هاى قلبم را براى تو تا باور كنى از یاد بردنت كار من نیست