در حال بارگذاری
بالا
۲۹ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۰:۱۳ ۹۶/۱۱/۲۶
امام خمینی: به جای اینکه بنشینید سر مسند و با حرف و فحاشی از مسائل غفلت کنید، بنشینید اقتصاد مردم را درست کنید!

امام خمینی: به جای اینکه بنشینید سر مسند و با حرف و فحاشی از مسائل غفلت کنید، بنشینید اقتصاد مردم را درست کنید!

۰۰:۱۶ ۹۶/۱۱/۲۶
روح امام شاد
۰۸:۰۰ ۹۶/۱۱/۲۶
خدا لعنت کنه مسئولین بی خاصیت بی غیرت رو
۱۰:۴۸ ۹۶/۱۱/۲۶
احسنتم...
۱۰:۴۸ ۹۶/۱۱/۲۶
احسنت...