در حال بارگذاری
بالا
۸۸ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۷:۴۴ ۹۶/۱۰/۲۴
هیچ کس مثل شما درک نکرده اینرا که ... سوختن در وسط اب عجب دردی داشت .

هیچ کس مثل شما درک نکرده اینرا که ... سوختن در وسط اب عجب دردی داشت .

۱۸:۴۵ ۹۶/۱۰/۲۴
دلمان از دریا گرفت، که زورش به آتش نرسید... دریا دلان قهرمان روحتان شاد ... چندین سال باید بگذرد تا قهرمانانی مانند شما دراین مرزو بوم ِزخمی تربیت شوند وجان برکف شوند #تسلیت
۲۳:۴۳ ۹۶/۱۰/۲۴
غم اگر به کوه گویم بگریزد و بریزد که دگر بدین گرانی نتوان کشید باری ......... خانه ام آتش گرفته آتشى جانسوز... تسلیت قلبم از اندوه آكنده است ... شبتون ماه
۱۱:۵۰ ۹۶/۱۰/۲۶
روخشون شاد...(︶︿︶)