در حال بارگذاری
بالا
۵۲۹ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۰:۵۳ ۹۴/۱۱/۲۶
بزرگ آقا: میدونم سر تا پات کدورته از من ولی خیلی مونده بفهمی زندگی بی رحم تر از اونه که هرچی بخوای جلوت بزاره.. اگه یه وقت اینو بفهمی، همه کدورتا از دلت پاک میشه...... عاغا خب قباد بهتر از فرهاده دیگه، نیست؟؟

بزرگ آقا: میدونم سر تا پات کدورته از من ولی خیلی مونده بفهمی زندگی بی رحم تر از اونه که هرچی بخوای جلوت بزاره.. اگه یه وقت اینو بفهمی، همه کدورتا از دلت پاک میشه...... عاغا خب قباد بهتر از فرهاده دیگه، نیست؟؟

۰۱:۰۴ ۹۴/۱۱/۲۶
بح سییییلاااام جناب هوهوچی چیموون!! اینارو ولش کن باوو.. از این ورا؛)¡¡¡؟؟
۰۱:۱۱ ۹۴/۱۱/۲۶
هاهااا اعصاب نداریاا.. معلومه امروز کادو مادو نگرفتی^-~
۰۱:۴۲ ۹۴/۱۱/۲۶
چی میگی تو
۰۱:۴۷ ۹۴/۱۱/۲۶
ما!!! عارش مگه چن نفرین:)!
۰۱:۴۸ ۹۴/۱۱/۲۶
هیچی امیر.. ی سلام و عرزادب کردم فقط|:
۰۱:۴۸ ۹۴/۱۱/۲۶
سلام خوبی پریسا؟:))))
۰۱:۵۰ ۹۴/۱۱/۲۶
علیک سلاام.. خوبم من همیشه؛ این ک پرسیدن نداره^-~
۰۱:۵۲ ۹۴/۱۱/۲۶
خیلی خوبه پ توم عین خودمی چقد ما تفاهم داریم :)))))
۰۱:۵۴ ۹۴/۱۱/۲۶
تفاهم! کی من، با شوما!! اصلن و ابدان:)
۰۱:۵۴ ۹۴/۱۱/۲۶
الان ک فکرشو میکنم میبینم اصلنم خوب نیسدم، خعلیم داغونم؛))
۰۱:۵۴ ۹۴/۱۱/۲۶
تو منو نشناختی ک کوشولو
۰۱:۵۸ ۹۴/۱۱/۲۶
مخ زن اعظم بالا سرت واستاده.. شوما هیسس کنD;
۰۱:۵۹ ۹۴/۱۱/۲۶
:/
۰۱:۵۹ ۹۴/۱۱/۲۶
=))