در حال بارگذاری
بالا
۳۲ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۸:۲۲ ۹۶/۰۵/۱۶
"میتوانم" و "نمیتوانم"
 تنها در « ن » تفاوت دارند!

اما همین یک حرف
مسیر زندگی تو را عوض خواهد کرد !

"میتوانم" و "نمیتوانم" تنها در « ن » تفاوت دارند! اما همین یک حرف مسیر زندگی تو را عوض خواهد کرد !

۱۸:۲۶ ۹۶/۰۵/۱۶
نوش نگاهت داش کوچیکه