در حال بارگذاری
بالا
۱۸۴ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۱:۱۲ ۹۵/۱۰/۲۸
در شماره 342 #مجله #موفقیت خواهید خواند :
تمام# مشاوران خانواده معتقدند هنگامی‌که بحثی میان# زن و# شوهر صورت می‌گیرد، باید یکی از زوجین یا هر دو سکوت اختیار کنند تا بتوانند با تمدد #اعصاب و# آرامش بیشتر به مشکل پیش‌آمده بپردازند. اما این سکوت و پس از آن هم‌صحبتی با همسر آدابی دارد که #دکتر #محمود #نودرگاه فرد، در مقاله‌ای کوتاه این آداب را به شما می‌آموزد
#مجله #موفقیت

در شماره 342 #مجله #موفقیت خواهید خواند : تمام# مشاوران خانواده معتقدند هنگامی‌که بحثی میان# زن و# شوهر صورت می‌گیرد، باید یکی از زوجین یا هر دو سکوت اختیار کنند تا بتوانند با تمدد #اعصاب و# آرامش بیشتر به مشکل پیش‌آمده بپردازند. اما این سکوت و پس از آن هم‌صحبتی با همسر آدابی دارد که #دکتر #محمود #نودرگاه فرد، در مقاله‌ای کوتاه این آداب را به شما می‌آموزد #مجله #موفقیت