در حال بارگذاری
بالا
۱۶۴ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۰:۱۹ ۹۴/۰۹/۲۴
یک سری افرادمدعی اند چادریهاازهمه بدترند!!!!اماحجاب فقط چادرنیست چادرتنها#حجاب برترهست.درهرقشری خوب وبدهست بدبودن بعضی اعمال افرادچادری؛به حجاب آنهاربطی ندارد.خداوندعادل هرکسی رامتناسب باگناه اومجازات میکند.مجازات بی حجابی سرجای خودش ومجازات باحجابهای گناهکارهم سرجای خودش.

یک سری افرادمدعی اند چادریهاازهمه بدترند!!!!اماحجاب فقط چادرنیست چادرتنها#حجاب برترهست.درهرقشری خوب وبدهست بدبودن بعضی اعمال افرادچادری؛به حجاب آنهاربطی ندارد.خداوندعادل هرکسی رامتناسب باگناه اومجازات میکند.مجازات بی حجابی سرجای خودش ومجازات باحجابهای گناهکارهم سرجای خودش.

۲۳:۲۷ ۹۴/۰۹/۲۴
عالی ممنون مریمی
۲۳:۲۸ ۹۴/۰۹/۲۴
احسنت
۲۳:۲۸ ۹۴/۰۹/۲۴
عالی
۲۳:۲۸ ۹۴/۰۹/۲۴
ممنون از تگ @shahidebrahim
۲۳:۳۲ ۹۴/۰۹/۲۴
ازاظهارنظرتون ممنون دوستان جوونیا= ̄ω ̄=
۲۳:۴۳ ۹۴/۰۹/۲۴
ایول
۰۰:۰۱ ۹۴/۰۹/۲۵
احسنت خیلی خوب