در حال بارگذاری
بالا
۴۵ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۰:۳۹ ۹۵/۰۳/۱۱
تنگ آمده کوچه های شهر
از هضم دردهای تنم
درغروب های بی حاصل جمعه
آنقدرتنگ
که کوک می زنم
غروبهای جمعه را
به طلوع های شنبه ام
همانند دلهره های غروب
قطره
قطره
در تاوان ثانیه ها محو میشوم

#spring #emotional #evening #tabriz #iran #myshot #onshot #bestshot #colorful #nikon #nikond3300 #d3300 #nikon_photo #nikon_top #nikonshot #nikon_shot #nikonphotography #nikon_photography #iran_nikon
#aquarius_photography

تنگ آمده کوچه های شهر از هضم دردهای تنم درغروب های بی حاصل جمعه آنقدرتنگ که کوک می زنم غروبهای جمعه را به طلوع های شنبه ام همانند دلهره های غروب قطره قطره در تاوان ثانیه ها محو میشوم #spring #emotional #evening #tabriz #iran #myshot #onshot #bestshot #colorful #nikon #nikond3300 #d3300 #nikon_photo #nikon_top #nikonshot #nikon_shot #nikonphotography #nikon_photography #iran_nikon #aquarius_photography