در حال بارگذاری
بالا
۲۹۹ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۲:۲۸ ۹۶/۰۷/۲۱
. ¡÷%€=:
اگر یك روز مجبور شوم
كه تو را ترك كنم...
كوچك بودن عشقم را نه؛
بزرگ بودن ناچاری‌ام را باور كن.. . ¡÷%€=:
اگر یك روز مجبور شوم
كه تو را ترك كنم...
كوچك بودن عشقم را نه؛
بزرگ بودن ناچاری‌ام را باور كن...

. ¡÷%€=: اگر یك روز مجبور شوم كه تو را ترك كنم... كوچك بودن عشقم را نه؛ بزرگ بودن ناچاری‌ام را باور كن.. . ¡÷%€=: اگر یك روز مجبور شوم كه تو را ترك كنم... كوچك بودن عشقم را نه؛ بزرگ بودن ناچاری‌ام را باور كن...