در حال بارگذاری
بالا
۲ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۰:۵۸ ۹۷/۱۲/۶
کارگروه کاغذ قیمت را تعیین کرد: ۶۱۰۰ تومان به ازای هر کیلو کاغذ تحریر
یک عضو کارگروه کاغذ از تعیین قیمت کاغذ برای توزیع در میان ناشران و مطبوعات خبر داد و گفت: هر کیلو کاغذ تحریر ۶۱۰۰ تومان فروخته خواهد شد.
ادامه خبر در:
http://www.paperandwood.com/Fa/NewsItem/?nID=7101

کارگروه کاغذ قیمت را تعیین کرد: ۶۱۰۰ تومان به ازای هر کیلو کاغذ تحریر یک عضو کارگروه کاغذ از تعیین قیمت کاغذ برای توزیع در میان ناشران و مطبوعات خبر داد و گفت: هر کیلو کاغذ تحریر ۶۱۰۰ تومان فروخته خواهد شد. ادامه خبر در: http://www.paperandwood.com/Fa/NewsItem/?nID=7101