در حال بارگذاری
بالا
۲۷۵ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۲:۳۴ ۹۴/۱۱/۶
یادمان باشد؛
به حرمت ناچیزترین لحظه های خوبمان
هنگامی که به بن بست می رسیم
وقت جدایی
طبعمان آنقدر بزرگ باشد که
همدیگر را به لجن نکشیم....!
یادمان باشد؛
هرچه بودیم
انتخاب هم بودیم...
رفاقت حرمت داره.
یا دست رفاقت نده و دست نگه دار
یا تا ته خط، حرمت این دست رو نگه دار.

یادمان باشد؛ به حرمت ناچیزترین لحظه های خوبمان هنگامی که به بن بست می رسیم وقت جدایی طبعمان آنقدر بزرگ باشد که همدیگر را به لجن نکشیم....! یادمان باشد؛ هرچه بودیم انتخاب هم بودیم... رفاقت حرمت داره. یا دست رفاقت نده و دست نگه دار یا تا ته خط، حرمت این دست رو نگه دار.

۱۴:۴۵ ۹۴/۱۱/۶
ممنون دوست جونیا