در حال بارگذاری
بالا
۲۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۹:۵۴ ۹۵/۱۲/۳۰
‌
هر سال مبدأی دارد! 
‌
میلاد مسیح،
شکست سپاه فیل‌سواران،
هجرت پیامبر،
تاجگذاری اولین پادشاه،
...
‌
کاش باشم و ببینم!
تقویم نوشته
۱/۱/۱
یکمین روز از یکمین ماهِ اولین سال ظهور!
‌
چنین که یخ زده تقویم ها اگر هر روز
هزار بار بیاید بهار کافی نیست
‌
#فاضل_نظری
‌

‌ هر سال مبدأی دارد! ‌ میلاد مسیح، شکست سپاه فیل‌سواران، هجرت پیامبر، تاجگذاری اولین پادشاه، ... ‌ کاش باشم و ببینم! تقویم نوشته ۱/۱/۱ یکمین روز از یکمین ماهِ اولین سال ظهور! ‌ چنین که یخ زده تقویم ها اگر هر روز هزار بار بیاید بهار کافی نیست ‌ #فاضل_نظری ‌