در حال بارگذاری
بالا
۱۷ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۱:۳۸ ۹۷/۰۴/۱۹
در نشست "طرح توانمندسازی جوامع محلی در منطقه 11 " بر توانمند سازی شهروندان و تأثیرات  مثبت آن در کاهش فقرشهری تأکید شد .

در نشست "طرح توانمندسازی جوامع محلی در منطقه 11 " بر توانمند سازی شهروندان و تأثیرات مثبت آن در کاهش فقرشهری تأکید شد .