در حال بارگذاری
بالا
۷۷ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۳:۲۳ ۹۵/۰۹/۷
سراسر زندگی اجتماعی 
بر کج‌فهمیِ عظیمی 
که سر منشاء آن گفتار است، 
تکیه دارد... .
گمان می‌بری که اندیشه‌ات 
می‌تواند با دیگر اندیشه‌ها مرتبط شود؟ 
ارتباطی جز میان کلمات نیست. 
آنچه می‌گویی و می‌شنوی، 
کلمات است 
و یک کلمه نیست که در دو دهان مختلف 
همان معنا را داشته باشد 
و تازه این چیزی نیست.
هیچ، هیچ کلمه‌ای نیست 
که تمام معنایش در زندگی بگنجد. 
کلمات از واقعیتی که زیسته‌‌ایم 
فراتر می‌روند.
رومن رولان، ژان كریستف.

سراسر زندگی اجتماعی بر کج‌فهمیِ عظیمی که سر منشاء آن گفتار است، تکیه دارد... . گمان می‌بری که اندیشه‌ات می‌تواند با دیگر اندیشه‌ها مرتبط شود؟ ارتباطی جز میان کلمات نیست. آنچه می‌گویی و می‌شنوی، کلمات است و یک کلمه نیست که در دو دهان مختلف همان معنا را داشته باشد و تازه این چیزی نیست. هیچ، هیچ کلمه‌ای نیست که تمام معنایش در زندگی بگنجد. کلمات از واقعیتی که زیسته‌‌ایم فراتر می‌روند. رومن رولان، ژان كریستف.