در حال بارگذاری
بالا
۲۷ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۱:۴۲ ۹۷/۰۲/۱۷
بیاین بحرفیم

بیاین بحرفیم

۲۱:۵۷ ۹۷/۰۲/۱۷
سلام وقتت بخیر،خوبی؟
۲۲:۱۵ ۹۷/۰۲/۱۷
سلام وقت شما هم بخیر
۲۲:۱۵ ۹۷/۰۲/۱۷
بله شما خوبی؟
۲۲:۱۹ ۹۷/۰۲/۱۷
علیک سلام، تشکر، بدنیستم :)
۲۲:۲۱ ۹۷/۰۲/۱۷
چرا اینجوری حرف میزنید!
۲۲:۳۲ ۹۷/۰۲/۱۷
چه جوری
۲۲:۳۲ ۹۷/۰۲/۱۷
منم خوبم
۲۲:۴۴ ۹۷/۰۲/۱۷
کتابی
۲۳:۱۵ ۹۷/۰۲/۱۷
فرقی نداره
۲۳:۱۶ ۹۷/۰۲/۱۷
فقط بیاین بحرفیم
۲۳:۲۷ ۹۷/۰۲/۱۷
من فردا امتحان قرآن دارم
۲۳:۲۸ ۹۷/۰۲/۱۷
راحته که
۲۳:۲۹ ۹۷/۰۲/۱۷
آره
۲۳:۳۲ ۹۷/۰۲/۱۷
امتحانای ما داره شروع میشه