در حال بارگذاری
بالا
۱۳ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۰:۱۲ ۹۶/۰۲/۲

نشسته ام بنویسم كمى براىِ دلم..
دوباره پُر شده باران در این هواى دلم..

شكسته اند دلم را، به گوشِ اهل جهان..
چو رَعد و برقِ مهیبى رسد صداى دلم..

غریبه و غمگین،شكسته و مغموم..
چه ماجراىِ عجیبیست ماجراى دلم..

نشسته ام بنویسم كمى براىِ دلم.. دوباره پُر شده باران در این هواى دلم.. شكسته اند دلم را، به گوشِ اهل جهان.. چو رَعد و برقِ مهیبى رسد صداى دلم.. غریبه و غمگین،شكسته و مغموم.. چه ماجراىِ عجیبیست ماجراى دلم..

۰۰:۴۳ ۹۶/۰۲/۲
‏با مداد آبی‌ ام باران می‌کشم ... تو عاشق می‌شوی ! عاشقی کن ، مداد آبی‌ ام تمام می‌شود و باران بند می‌آید ...! / سهند
۰۱:۲۱ ۹۶/۰۲/۲
بله مداد آبی تمام میشود :((@moreso